CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12680 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 589  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  30
Obrázky
Záznam 28991 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
26.06.2016, Libor Laža

29. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 28990 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
26.06.2016, Libor Laža

29. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 28989 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
26.06.2016, Libor Laža

23. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 28988 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
26.06.2016, Libor Laža

23. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 28987 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.06.2016, Libor Laža

23. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 28986 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
26.06.2016, Libor Laža

22. květen 2016, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Záznam 28978 - Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný
26.06.2016, Jiří Šafránek

25. červen 2016, Bzenec, Nádraží Bzenec - Přívoz., Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 28975 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, České Meziříčí, Zlatý potok, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 28974 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, České Meziříčí, Zlatý potok, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 28973 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
26.06.2016, Libor Laža

26. květen 2016, České Meziříčí, Zlatý potok, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 28972 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28971 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28970 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28969 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28968 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28967 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
26.06.2016, Libor Laža

28. květen 2016, Černilov, rybníčky severovýchodně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28966 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.06.2016, Libor Laža

12. červen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28965 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
26.06.2016, Libor Laža

12. červen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28964 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
26.06.2016, Libor Laža

12. červen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 28963 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
26.06.2016, Libor Laža

26. květen 2016, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Záznam 21 až 40 z 589  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  30

Nastavení

nebo zadejte nový text