CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10980 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 438  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  22
Obrázky
Záznam 25061 - Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25060 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 25059 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25058 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25057 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25050 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
17.05.2015, Jindřich Sedláček

17. květen 2015, Kněževes, Praha-západ, 5851d

Obrázky
Záznam 25046 - Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná
17.05.2015, Jan Růžička

9. květen 2015, Osek nad Bečvou, Řeka Bečva, Přerov, 6571a

Obrázky
Záznam 25043 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25042 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25041 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25040 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25039 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25038 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
17.05.2015, Libor Laža

2. květen 2015, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 25037 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25036 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
17.05.2015, Libor Laža

2015, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 25035 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
17.05.2015, Libor Laža

9. květen 2015, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 25034 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
17.05.2015, Libor Laža

9. květen 2015, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 25033 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
17.05.2015, Libor Laža

9. květen 2015, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 25032 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
17.05.2015, Libor Laža

9. květen 2015, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 25031 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
17.05.2015, Libor Laža

2. květen 2015, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Záznam 21 až 40 z 438  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  22

Nastavení

nebo zadejte nový text