CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12337 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 516  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  26
Záznam 27376 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

3. srpen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27375 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

26. srpen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27374 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

26. srpen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27373 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

3. srpen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27372 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

26. červenec 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27371 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

3. říjen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27368 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

6. červen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27367 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

14. červen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27366 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

12. červen 2015, Placy, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27364 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

26. červen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27363 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

6. červen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27362 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. květen 2015, Zalužany, Příbram, 6450d

Záznam 27361 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
10.12.2015, Tomáš Pankulič

8. květen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27360 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27359 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. červenec 2015, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 27358 - Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

6. červen 2015, Rejkovice, Jince, Příbram, 6149d

Záznam 27357 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

6. červen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27356 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27355 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

7. květen 2015, Podlesí, Příbram, 6349b

Záznam 27354 - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný
10.12.2015, Tomáš Pankulič

19. červenec 2015, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 21 až 40 z 516  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text