CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10243 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 505  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  26
Záznam 23606 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23605 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 23604 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
08.09.2014, Denis Matthey

4. září 2014, Tlustovousy, Tuklaty, zahradní jezírko, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 23603 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
08.09.2014, Denis Matthey

4. září 2014, Tlustovousy, Tuklaty, zahradní jezírko, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 23602 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
08.09.2014, Denis Matthey

4. září 2014, Tlustovousy, Tuklaty, zahradní jezírko, Kolín, 5954b

Záznam 23601 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
08.09.2014, Denis Matthey

4. září 2014, Tlustovousy, Tuklaty, zahradní jezírko, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 23594 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
07.09.2014, Daniel Beníček

2014, Uherské Hradiště, 7072

Obrázky
Záznam 23592 - Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný
07.09.2014, Daniel Beníček

2014, Uherské Hradiště, 7072

Záznam 23590 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
07.09.2014, Jiří Beneš

5. září 2014, Pouzdřany, NPR Pouzdřanská step, 7065d

Obrázky
Záznam 23589 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
06.09.2014, Stanislav Švaček ml.

6. září 2014, Obořiště, Přívaží, Příbram, 6250b

Obrázky
Záznam 23577 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
05.09.2014, Miloš Váša

1. srpen 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 23575 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
05.09.2014, Stanislav Švaček ml.

5. září 2014, Ouběnice, Splavěcí rybník, Příbram, 6250d

Záznam 23574 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
05.09.2014, Stanislav Švaček ml.

5. září 2014, Ouběnice, Splavěcí rybník, Příbram, 6250d

Záznam 23573 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
05.09.2014, Stanislav Švaček ml.

5. září 2014, Ouběnice, Splavěcí rybník, Příbram, 6250d

Obrázky
Záznam 23570 - Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) - slíďák břehový
05.09.2014, Jiří Javdošňák

5. září 2014, Vimperk, K. Weise 396 na keři- šeříku u paneláku, Prachatice, 6948b

Obrázky
Záznam 23566 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23565 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23564 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23563 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23562 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Záznam 21 až 40 z 505  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text