CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10355 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 428  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  22
Obrázky
Záznam 23547 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23546 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, polní cesta, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23544 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23543 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23542 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23541 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23540 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23539 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, Velkoholský rybník, 6749c

Obrázky
Záznam 23538 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23537 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
04.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23536 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
04.09.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23535 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
04.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23534 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23533 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23532 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23530 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23529 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23528 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23527 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Bořetice, rybník severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 23526 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Bořetice, rybník severovýchodně, Břeclav, 7067c

Záznam 21 až 40 z 428  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  22

Nastavení

nebo zadejte nový text