CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13246 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 1259  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  63
Obrázky
Záznam 30982 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30981 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30980 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30979 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30978 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30977 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30976 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Nejdek, Lednice, jezero Azant, Břeclav, 7166d

Obrázky
Záznam 30975 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Lednice, tůně u Ladenské cesty, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30974 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Lednice, tůně u Ladenské cesty, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30973 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Lednice, tůně u Ladenské cesty, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30972 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Klášter nad Dědinou, Ledce, rybník Chrástná, Hradec Králové, 5762c

Obrázky
Záznam 30971 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Klášter nad Dědinou, Ledce, rybník Chrástná, Hradec Králové, 5762c

Obrázky
Záznam 30970 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
14.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Klášter nad Dědinou, Ledce, rybník Chrástná, Hradec Králové, 5762c

Obrázky
Záznam 30969 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty II, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30968 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty II, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30967 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty II, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30966 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty II, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30965 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty II, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30964 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty I, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30963 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty I, Břeclav, 7367b

Záznam 21 až 40 z 1259  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  63

Nastavení

nebo zadejte nový text