CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (8905 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 444  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  23
Záznam 21105 - Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21104 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21103 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

18. červen 2013, Ketkovice, vyhlídka Panorama, Brno - venkov, 6863d

Záznam 21102 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

14. červen 2013, Šemíkovice, Třebíč, 6962d

Záznam 21101 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
14.04.2014, Pavlína Peřinková

13. červen 2013, Opatov, PR Opatovské zákopy, Třebíč, 6859b

Záznam 21100 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
14.04.2014, Pavlína Peřinková

13. červen 2013, Opatov, PR Opatovské zákopy, Třebíč, 6859b

Záznam 21099 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
14.04.2014, Pavlína Peřinková

13. červen 2013, Opatov, PR Opatovské zákopy, Třebíč, 6859b

Záznam 21098 - Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

7. červen 2013, Ketkovice, 1M odpočívající na stromě na vrcholu zříceniny hradu Levnov nad řekou Oslavou, Brno - venkov, 6863c

Záznam 21097 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
14.04.2014, Pavlína Peřinková

6. červen 2013, Dalešice, rybník Bezděkov, Třebíč, 6862c

Záznam 21096 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
14.04.2014, Pavlína Peřinková

6. červen 2013, Dalešice, rybník Bezděkov, Třebíč, 6862c

Záznam 21095 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.04.2014, Pavlína Peřinková

6. červen 2013, Dalešice, rybník Bezděkov, Třebíč, 6862c

Záznam 21094 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

16. květen 2013, Ptáčov, suchá mez nedaleko Starého ptáčovského rybníka, Třebíč, 6761d

Záznam 21093 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.04.2014, Pavlína Peřinková

29. květen 2013, Čáslavice, Nový rybník, Třebíč, 6860d

Záznam 21092 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.04.2014, Pavlína Peřinková

29. květen 2013, Čáslavice, Nový rybník, Třebíč, 6860d

Záznam 21091 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

10. květen 2013, Mohelno, stráň nad přehradou, Třebíč, 6863c

Záznam 21068 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
13.04.2014, Katerina Svobodová

13. duben 2014, Rovná, Strakonice

Obrázky
Záznam 21063 - Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) - žlabatka růžová
13.04.2014, Jan Richtr

12. duben 2014, Litomyšl, nad městem, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 21046 - Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý
10.04.2014, Lukáš Nytra

8. duben 2014, Bohumín (Starý Bohumín), Chałupki (Polsko), PP a EVL Hraniční meandry Odry., Karviná, 6076c

Obrázky
Záznam 20995 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
06.04.2014, Zdeněk Charvát

4. duben 2014, Rešice, Rokytná - Valův Mlýn (protější jižní svah), Znojmo, 6962d

Záznam 20892 - Cicindela sylvicola Dejean in Latreille & Dejean, 1822 - svižník lesomil
05.04.2014, Svatoslav Vrabec

2. duben 2014, Víchová nad Jizerou, Semily, 5358d

Záznam 21 až 40 z 444  
1 [2] 3 4 5 6 7 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text