CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13256 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 1369  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  69
Obrázky
Záznam 30959 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u hrázové cesty I, Břeclav, 7367b

Obrázky
Záznam 30945 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
11.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u Anglické cesty, Břeclav, 7367d

Obrázky
Záznam 30944 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
11.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u Anglické cesty, Břeclav, 7367d

Obrázky
Záznam 30943 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
11.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u Anglické cesty, Břeclav, 7367d

Obrázky
Záznam 30942 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Lanžhot, rybník u Anglické cesty, Břeclav, 7367d

Obrázky
Záznam 30941 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Ladenský les, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30940 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Ladenský les, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30939 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Ladenský les, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30938 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
11.01.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30937 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
11.01.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30936 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30935 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30934 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30933 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůně v lokalitě Hrubý kroužek, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30932 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30931 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30930 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30929 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30928 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30927 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, rybník Ontário, Břeclav, 7267a

Záznam 161 až 180 z 1369  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  69

Nastavení

nebo zadejte nový text