CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13015 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 762  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  39
Záznam 29362 - Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 - drvodělka potulná
26.07.2016, Jaromír Valášek

2016, Bruntál, 5970

Záznam 29360 - Lepthophyes albovittata
25.07.2016, Jindřich Sedláček

19. červenec 2016, Sedlec, Břeclav, 7266a

Záznam 29357 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
25.07.2016, Jindřich Sedláček

18. červenec 2016, Sedlec u Mikulova, Břeclav, 7266a

Záznam 29355 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
25.07.2016, Zuzana Babinská

2. červenec 2016, Brno-město, Brno, Brno-město, 6765d

Záznam 29354 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
25.07.2016, Jana Rudá

22. červenec 2016, Obřany, Brno, Brno-město, 6765d

Záznam 29353 - Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný
25.07.2016, Petr Němeček

13. červenec 2016, Tavíkovice, Znojmo, 6962d

Záznam 29352 - Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý
25.07.2016, Petr němeček

16. červenec 2016, Tavíkovice, přírodní koupaliště - hasičská nádrž, Znojmo, 6962d

Záznam 29351 - Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý
25.07.2016, Petr němeček

16. červenec 2016, Tavíkovice, přírodní koupaliště - hasičská nádrž, Znojmo, 5975d

Obrázky
Záznam 29342 - Dlouhozobka
24.07.2016, Filip Šiffner

srpen 2015, Krnov, Bruntál, 5972a

Obrázky
Záznam 29340 - Liparus glabrirostris
24.07.2016, Filip Šiffner

červen 2016, Krnov - Chomýž, Bývalý vojenský areál v Krnově - Chomýži, Bruntál, 5871d

Obrázky
Záznam 29318 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
24.07.2016, Daniel Beníček

2016, Uherské Hradiště, 7072

Obrázky
Záznam 29304 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
23.07.2016, Petra Kováříková

23. červenec 2016, Ústí nad Labem, Vaňov, 5350c

Obrázky
Záznam 29297 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
23.07.2016, Daniel Šmidrkal

23. červenec 2016, Krásný Les, silážní jáma v lukách jižně od obce, Liberec, 5056d

Obrázky
Záznam 29296 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
23.07.2016, Daniel Šmidrkal

23. červenec 2016, Krásný Les, Lom Mokrý vrch, Liberec, 5056d

Obrázky
Záznam 29295 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
23.07.2016, Daniel Šmidrkal

23. červenec 2016, Krásný Les, Lom Mokrý vrch, Liberec, 5056d

Obrázky
Záznam 29294 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.07.2016, Daniel Šmidrkal

23. červenec 2016, Krásný Les, čedičový lom Mokrý vrch, Liberec, 5056d

Obrázky
Záznam 29293 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
23.07.2016, Daniel Šmidrkal

23. červenec 2016, Krásný Les, prostor čedičového lomu, Liberec, 5056d

Obrázky
Záznam 29289 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
23.07.2016, Jiří Šafránek

22. červenec 2016, Záhlinice, Hulín, Záhlinické rybníky, pook Mojena., Kroměříž, 6770b

Záznam 29269 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
20.07.2016, Stanislav Švaček ml.

20. červenec 2016, Nalžovice, Příbram, 6252c

Obrázky
Záznam 29268 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
20.07.2016, Daniel Šmidrkal

20. červenec 2016, Raspenava, luční tůně na Holubím potoce, Liberec, 5156b

Záznam 161 až 180 z 762  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  39

Nastavení

nebo zadejte nový text