CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13122 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 926  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  47
Záznam 30181 - Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

7. srpen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30180 - Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

21. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30179 - Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

10. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30178 - Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

3. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30177 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

7. srpen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30176 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

21. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30175 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

10. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30174 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

5. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30173 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

3. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30172 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
22.10.2016, Tomáš Pankulič

4. červen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30171 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

20. srpen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30170 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

7. srpen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30169 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

21. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30168 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

10. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30167 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

5. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30166 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
22.10.2016, Tomáš Pankulič

3. červenec 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30165 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

4. červen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30164 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

22. květen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30163 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
22.10.2016, Tomáš Pankulič

14. květen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 30162 - Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové
22.10.2016, Tomáš Pankulič

20. srpen 2016, Obecnice, Tok, jezírko na vrcholu., Příbram, 6249c

Záznam 161 až 180 z 926  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  47

Nastavení

nebo zadejte nový text