CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13247 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 1257  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  63
Obrázky
Záznam 30814 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30813 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30812 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30811 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30810 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30809 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
05.01.2017, Libor Laža

17. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30808 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30807 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30806 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30805 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30804 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30803 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30802 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
05.01.2017, Libor Laža

4. červenec 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30801 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
05.01.2017, Libor Laža

9. červen 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30800 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
05.01.2017, Libor Laža

9. červen 2016, Běstviny, Dobruška, rybník Halín, Rychnov nad Kněžnou, 5662d

Obrázky
Záznam 30799 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
05.01.2017, Libor Laža

5. červenec 2016, Dobruška, řeka Dědina, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 30798 - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko huňaté
05.01.2017, Libor Laža

2016, Rychnov nad Kněžnou, 5763

Obrázky
Záznam 30795 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
04.01.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 30794 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
04.01.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 30793 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
04.01.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Černilov, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Záznam 161 až 180 z 1257  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  63

Nastavení

nebo zadejte nový text