CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13285 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 1416  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  71
Obrázky
Záznam 31108 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
29.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Očelice, Křovský rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 31107 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
29.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Očelice, Křovský rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 31106 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
29.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Očelice, Křovský rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 31105 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
28.01.2017, Leoš Řičánek

18. srpen 2013, Klentnice, Pod Sirotčím hradem, Břeclav, 7165d

Obrázky
Záznam 31104 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
28.01.2017, Leoš Řičánek

8. červenec 2012, Břeclav, Pohansko, 7267c

Obrázky
Záznam 31103 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
28.01.2017, Leoš Řičánek

6. srpen 2011, Dobré Pole, Břeclav, 7165c

Obrázky
Záznam 31053 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
18.01.2017, Hana Hošková

4. březen 2016, Žďárský Potok, Stará Ves, Bruntál, 6069a

Obrázky
Záznam 31002 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
14.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Nahořany, řeka Metuje, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 31001 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
14.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Nahořany, řeka Metuje, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 31000 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Mutěnice, rybníky sever, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30999 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Mutěnice, rybníky jih, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30998 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30997 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30996 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30995 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30994 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30993 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30992 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
14.01.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30991 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.01.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 30990 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
14.01.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Moravská Nová Ves, tůně v lokalitě Panský kout, Břeclav, 7268a

Záznam 161 až 180 z 1416  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  71

Nastavení

nebo zadejte nový text