CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12337 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 516  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  26
Záznam 26790 - Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý
18.09.2015, Jakub Pátek

18. srpen 2011, Chvalčov - Lázně, Kroměříž, 6672a

Záznam 26789 - Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý
18.09.2015, Jakub Pátek

9. červenec 2011, Rajnochovice - Košovy, Kroměříž, 6672b

Záznam 26788 - Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) - krasec lipový
18.09.2015, Jakub Pátek

červen 2007, Sovadina, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, 6571d

Obrázky
Záznam 26774 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
17.09.2015, Denisa Poislová

17. září 2015, Dlouhomilov, Šumperk, 6067d

Záznam 26753 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
15.09.2015, Miroslav Slávik

13. září 2015, Halenkovice, Dolina, Zlinsky, 6870b

Záznam 26738 - Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská
15.09.2015, Mullerova

15. září 2015, Přerov, tř generála Janouška, 6570b

Záznam 26710 - dlouhozobka svízelová
12.09.2015, Eva Kocourková

2015, Rokycany, 6248

Obrázky
Záznam 26652 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
06.09.2015, Jiří Valíček

21. srpen 2015, Brno-Žebětín (k. ú. Žebětín), Haneky, Brno-město, 6864b

Záznam 26626 - Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská
04.09.2015, Hana Hošková

2. září 2015, Javorník, Jeseník, 5668a

Obrázky
Záznam 26613 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
03.09.2015, Irena Wenischová

15. červenec 2015, Mašovice, Znojmo, 7161b

Obrázky
Záznam 26601 - Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý
02.09.2015, Karel Randák

30. červenec 2013, Nebákov, turistická cesta nad Nebákem, Semily, 5457c

Záznam 26586 - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Záznam 26585 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Záznam 26584 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 26563 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
01.09.2015, Josef Krampla

29. srpen 2015, Bouzov, Olomouc, 6267c

Záznam 26553 - Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní
31.08.2015, Karel Randák

31. srpen 2015, Liberec, Perštýn, 5256a

Záznam 26525 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
27.08.2015, Miloš Dudycha

27. srpen 2015, Trhová Kamenice, PP Buchtovka, Chrudim, 6260b

Záznam 26524 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
27.08.2015, Miloš Dudycha

27. srpen 2015, Trhová Kamenice, PP Buchtovka, Chrudim, 6260b

Záznam 26520 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
27.08.2015, Miloš Dudycha

27. srpen 2015, Trhová Kamenice, PP Buchtovka, Chrudim, 6260b

Záznam 26504 - Scolia hirta (Schrank, 1781) - žahalka žlutá
25.08.2015, Jan Roleček

23. srpen 2015, Senorady, Třebíč, 6863d

Záznam 161 až 180 z 516  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text