CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10423 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 486  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  25
Obrázky
Záznam 23467 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23466 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23465 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23464 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23463 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23462 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, Malý rybník, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23461 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, Malý rybník, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23460 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23459 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23458 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23457 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23456 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23455 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, tůň u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23454 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23453 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23452 - Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23451 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23445 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
01.09.2014, Bohuslav Ludvík

31. srpen 2014, Osové, Žďár nad Sázavou, 6662

Obrázky
Záznam 23442 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
31.08.2014, Petr Červenka

23. srpen 2014, Zlámanec, zahrada, Uherské Hradiště, 6871d

Obrázky
Záznam 23428 - Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční
31.08.2014, Tomáš Klacek

2014, Chrudim, 6161

Záznam 161 až 180 z 486  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text