CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13555 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 1527  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  77
Obrázky
Záznam 31548 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
02.04.2017, Libor Laža

2. duben 2017, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 31547 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
02.04.2017, Libor Laža

31. březen 2017, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Záznam 31511 - Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální
29.03.2017, Boris Tichý

28. září 2016, Želešice, Brno-venkov, 6865d

Obrázky
Záznam 31416 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31415 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31414 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31413 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31412 - Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové
18.03.2017, Miloš Váša

16. září 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31411 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
18.03.2017, Miloš Váša

16. září 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31410 - Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená
18.03.2017, Miloš Váša

16. září 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31409 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31408 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31407 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31406 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31405 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
18.03.2017, Miloš Váša

15. srpen 2016, Mezihorská, Sokolov, 5741b

Obrázky
Záznam 31376 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
11.03.2017, Miloš Váša

18. květen 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31375 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
11.03.2017, Miloš Váša

17. červenec 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31374 - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
11.03.2017, Miloš Váša

1. květen 2016, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31373 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
11.03.2017, Miloš Váša

17. červenec 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31372 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.03.2017, Miloš Váša

11. květen 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Záznam 161 až 180 z 1527  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  77

Nastavení

nebo zadejte nový text