CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12803 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 673  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  34
Obrázky
Záznam 28960 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
26.06.2016, Libor Laža

26. květen 2016, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 28959 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
26.06.2016, Libor Laža

26. květen 2016, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Záznam 28958 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
26.06.2016, Lucka Kylarová

15. červen 2016, Náchod, zahrada, 5563c

Obrázky
Záznam 28957 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.06.2016, Libor Laža

25. květen 2016, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 28956 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
26.06.2016, Libor Laža

9. červen 2016, Bohuslavice, pole u Halína, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 28954 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28953 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28952 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28951 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28950 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28949 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28948 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.06.2016, Libor Laža

8. červen 2016, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 28947 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
25.06.2016, Josef Mařák

2016, Karviná, 6177

Obrázky
Záznam 28943 - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá
23.06.2016, Vojtěch Borkovec

19. červen 2016, Ivančice, Němčická hájovna., Brno-venkov, 6964a

Obrázky
Záznam 28942 - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá
23.06.2016, Vojtěch Borkovec

19. červen 2016, Ivančice, Němčická hájovna., Brno-venkov, 6964a

Záznam 28940 - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný
23.06.2016, Jiří Rejl

2016, Pardubice, 5961

Záznam 28938 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
22.06.2016, Cefelin

2016, 6765

Záznam 28932 - Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák
21.06.2016, Roman Maňák

19. červen 2016, Hodonín, Hodonín, PP Pánov, 7168b

Obrázky
Záznam 28931 - Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) - listonoh jarní
21.06.2016, Michal Urbánek

3. květen 2016, Pardubice -Ohrazenice, Pp U Pohránovského rybníka, Pardubice, 5960a

Záznam 28929 - Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý
21.06.2016, Jana Wagnerová

2016, Břeclav, 7266

Záznam 161 až 180 z 673  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  34

Nastavení

nebo zadejte nový text