CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10419 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 472  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  24
Obrázky
Záznam 23453 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23452 - Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23451 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

18. srpen 2014, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23445 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
01.09.2014, Bohuslav Ludvík

31. srpen 2014, Osové, Žďár nad Sázavou, 6662

Obrázky
Záznam 23442 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
31.08.2014, Petr Červenka

23. srpen 2014, Zlámanec, zahrada, Uherské Hradiště, 6871d

Obrázky
Záznam 23428 - Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční
31.08.2014, Tomáš Klacek

2014, Chrudim, 6161

Obrázky
Záznam 23409 - Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - červenáček ohnivý
30.08.2014, Svatopluk Frolík

10. červen 2013, Čížov, Horní Břečkov, Znojmo, 7161a

Záznam 23408 - Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) - červenáček ohnivý
30.08.2014, Svatopluk Frolík

2013, Charvatce, Libčeves, Louny, 5548d

Záznam 23407 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
30.08.2014, Svatopluk Frolík

2014, Charvatce, Libčeves, zahradní jezírko, Louny, 5548d

Záznam 23405 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
30.08.2014, Jiří Beneš

29. srpen 2014, Čížov, Horní Břečkov, Široké pole, kaňon Dyje, xerotermní lesní lem, Znojmo, 7161a

Obrázky
Záznam 23385 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
29.08.2014, Karel Randák

12. červenec 2013, Loket, meandr řeky Ohře pod hradem, naproti přírodnímu divadlu, Sokolov, 5842b

Obrázky
Záznam 23338 - Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) - pýchavkovník červcový
28.08.2014, Aleš Prágr

28. srpen 2014, Vracov, Židoviny, Hodonín

Obrázky
Záznam 23308 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
27.08.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23307 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23306 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23305 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23304 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23303 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23302 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23301 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
27.08.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Záznam 161 až 180 z 472  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  24

Nastavení

nebo zadejte nový text