CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12920 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 740  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  37
Záznam 29209 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
14.07.2016, Karel Randák

2. červenec 2016, Srbsko, břeh řeky Berounky, Beroun, 6050d

Obrázky
Záznam 29208 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.07.2016, Karel Randák

2. červenec 2016, Nižbor, jez na řece Berounce, Beroun, 5950c

Záznam 29207 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
14.07.2016, Karel Randák

2. červenec 2016, Nižbor, břeh řeky Berounky, Beroun, 5950c

Záznam 29206 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
14.07.2016, Karel Randák

1. červenec 2016, Zbečno, břeh řeky Berounky, Rakovník, 5949d

Obrázky
Záznam 29205 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
14.07.2016, Karel Randák

1. červenec 2016, Zbečno, vodácký kemp, řeka Berounka, Rakovník, 5949c

Obrázky
Záznam 29185 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
13.07.2016, Martin Lauer

12. červenec 2016, Desná, Černá Říčka, Jablonec nad Nisou, 5257b

Obrázky
Záznam 29183 - Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - vodomil černý
12.07.2016, Lenka Pospíšilová

9. červenec 2016, Drahany, Prostějov, 6567c

Záznam 29181 - Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá
12.07.2016, Miroslav Fótyi

12. červenec 2016, Moravská Nová Ves, Naproti úpravně vody, Břeclav, 7168c

Záznam 29171 - Anthaxia candens (Panzer, 1787) - krasec třešňový
11.07.2016, Jan Cempírek

29. prosinec 2015, Netolice, Prachatice, 6951c

Záznam 29164 - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
11.07.2016, Jan Cempírek

9. červenec 2016, Vyšší Brod, vyšší Brod - Klášter, vlakové nádraží, čtverec 7351, Český Krumlov, 7351d

Obrázky
Záznam 29162 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
10.07.2016, Daniel Šmidrkal

10. červenec 2016, Raspenava, Rybníček na Skalním potoce, přítok, Liberec, 5156b

Obrázky
Záznam 29161 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
10.07.2016, Daniel Šmidrkal

10. červenec 2016, Raspenava, obilné pole, Liberec, 5056d

Záznam 29159 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
10.07.2016, Jiří Rejl

2016, Náchod, 5363

Záznam 29158 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
10.07.2016, Jiří Rejl

2016, Náchod, 5363

Záznam 29157 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
10.07.2016, Jiří Rejl

2016, Náchod, 5363

Záznam 29156 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
10.07.2016, Jiří Rejl

2016, Náchod, 5363

Záznam 29155 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
10.07.2016, Denis Matthey

10. červenec 2016, Lázně Toušeň, jezero, Praha-východ, 5854a

Záznam 29154 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
10.07.2016, Denis Matthey

10. červenec 2016, Lázně Toušeň, jezero, Praha-východ, 5854a

Záznam 29153 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
10.07.2016, Denis Matthey

10. červenec 2016, Lázně Toušeň, jezero, Praha-východ, 5854a

Záznam 29152 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
10.07.2016, Denis Matthey

10. červenec 2016, Lázně Toušeň, jezero, Praha-východ, 5854a

Záznam 161 až 180 z 740  
1 ...  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...  37

Nastavení

nebo zadejte nový text