CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13605 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 1602  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  81
Záznam 32388 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
21.06.2017, Tomáš Pankulič

28. květen 2017, Mirošov, Rokycany, 6248c

Záznam 32387 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
21.06.2017, Tomáš Pankulič

28. květen 2017, Mirošov, Rokycany, 6248c

Záznam 32386 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
21.06.2017, Tomáš Pankulič

28. květen 2017, Mirošov, Rokycany, 6248c

Záznam 32385 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

28. květen 2017, Mirošov, Rokycany, 6248c

Záznam 32384 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
21.06.2017, Tomáš Pankulič

28. květen 2017, Mirošov, Rokycany, 6248c

Záznam 32383 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32382 - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32381 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32380 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32379 - Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko kopovité
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32378 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32377 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32376 - Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

11. červen 2017, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 32375 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32374 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32373 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32372 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32371 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32370 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32369 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 101 až 120 z 1602  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  81

Nastavení

nebo zadejte nový text