CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13377 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 1430  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  72
Obrázky
Záznam 31220 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31219 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31218 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
03.02.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Velké Bílovice, Břeclav, 7167d

Obrázky
Záznam 31217 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

Obrázky
Záznam 31216 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

Obrázky
Záznam 31215 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

Obrázky
Záznam 31214 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
03.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Týnec, tůně v lokalitě Bělouš, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31213 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
03.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Týnec, tůně v lokalitě Bělouš, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31212 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
03.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Týnec, tůně v lokalitě Bělouš, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31209 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31208 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31207 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31206 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31205 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31204 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31202 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31201 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.02.2017, Libor Laža

11. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31200 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31199 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31198 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Záznam 101 až 120 z 1430  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  72

Nastavení

nebo zadejte nový text