CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13247 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 1257  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  63
Obrázky
Záznam 30876 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
06.01.2017, Libor Laža

9. červenec 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30875 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
06.01.2017, Libor Laža

9. červenec 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30874 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30873 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30872 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30871 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30870 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30869 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30868 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30867 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
06.01.2017, Libor Laža

27. květen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30866 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, mokřina u Nové Hajdovské, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30865 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, mokřina u Nové Hajdovské, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30864 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, mokřina u Nové Hajdovské, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30863 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, mokřina u Nové Hajdovské, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30862 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30861 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30860 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30859 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30858 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 30857 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
06.01.2017, Libor Laža

29. červenec 2016, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Záznam 101 až 120 z 1257  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  63

Nastavení

nebo zadejte nový text