CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13437 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 1464  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  74
Obrázky
Záznam 31368 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
11.03.2017, Miloš Váša

18. květen 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31367 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
11.03.2017, Miloš Váša

18. květen 2015, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31366 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
11.03.2017, Miloš Váša

23. květen 2016, Citice, žádný, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 31328 - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná
04.03.2017, Miloš Váša

30. červenec 2016, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31327 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
04.03.2017, Miloš Váša

22. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31326 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
04.03.2017, Miloš Váša

30. červenec 2016, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31325 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.03.2017, Miloš Váša

2. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31324 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
04.03.2017, Miloš Váša

2. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31323 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
04.03.2017, Miloš Váša

5. červen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31322 - Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové
04.03.2017, Miloš Váša

16. červenec 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31321 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.03.2017, Miloš Váša

29. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31320 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
04.03.2017, Miloš Váša

29. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31319 - Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená
04.03.2017, Miloš Váša

30. červenec 2016, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31318 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
04.03.2017, Miloš Váša

30. červenec 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31317 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
04.03.2017, Miloš Váša

30. červenec 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31316 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
04.03.2017, Miloš Váša

2. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31315 - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
04.03.2017, Miloš Váša

29. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31314 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.03.2017, Miloš Váša

5. červen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31313 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
04.03.2017, Miloš Váša

29. srpen 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 31312 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
04.03.2017, Miloš Váša

16. červenec 2015, Týn, Lomnice, pískovna Erika, Sokolov, 5741d

Záznam 101 až 120 z 1464  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  74

Nastavení

nebo zadejte nový text