CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10423 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 472  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  24
Záznam 23515 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
02.09.2014, Marcela Tošnerová

květen 2014, Osek, Strakonice

Obrázky
Záznam 23514 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23513 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23512 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23511 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23510 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23509 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23508 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23507 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Ražice, rybník Miska, Písek, 6750c

Obrázky
Záznam 23506 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Ražice, rybník Miska, Písek, 6750c

Obrázky
Záznam 23505 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Ražice, rybník Miska, Písek, 6750c

Obrázky
Záznam 23504 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Ražice, rybník Miska, Písek, 6750c

Obrázky
Záznam 23503 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Putim, tůně u řeky Blanice, Písek, 6750b

Obrázky
Záznam 23502 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Putim, tůně u řeky Blanice, Písek, 6750b

Obrázky
Záznam 23501 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mnichov, rybník U Drastavníka, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23500 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mečichov, rybník Věžíško, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23499 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mečichov, rybník Věžíško, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23498 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mečichov, rybník Věžíško, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23497 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mečichov, rybník Věžíško, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23496 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Mečichov, rybník Věžíško, Strakonice, 6648d

Záznam 101 až 120 z 472  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  24

Nastavení

nebo zadejte nový text