CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10423 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 486  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  25
Obrázky
Záznam 23537 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
04.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23536 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
04.09.2014, Libor Laža

7. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23535 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
04.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Hajská, Strakonice, PP Tůně u Hájské, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23534 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23533 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23532 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
04.09.2014, Libor Laža

22. srpen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 23530 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23529 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23528 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
04.09.2014, Libor Laža

23. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23527 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Bořetice, rybník severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 23526 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Bořetice, rybník severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 23525 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
04.09.2014, Bohuslav Ludvík

4. září 2014, Osové, Jižní svah (louka), 520 m.n.m, extravilán obce Osové (cca 500m od obce), cca 75m od lesa., Žďár nad Sázavou

Obrázky
Záznam 23523 - Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové
03.09.2014, Miloš Váša

23. červenec 2014, Svatava, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23522 - Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - lovčík hajní
03.09.2014, Jan Zima

3. září 2014, Planá nad Lužnicí, Tábor, 6654a

Záznam 23515 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
02.09.2014, Marcela Tošnerová

květen 2014, Osek, Strakonice

Obrázky
Záznam 23514 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23513 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23512 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23511 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Obrázky
Záznam 23510 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
02.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Sousedovice, rybník Haltýř, Strakonice, 6749c

Záznam 101 až 120 z 486  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text