CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12349 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 506  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  26
Obrázky
Záznam 27039 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

6. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27038 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

4. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27037 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.10.2015, Libor Laža

4. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27036 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
26.10.2015, Libor Laža

4. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27035 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
26.10.2015, Libor Laža

6. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27034 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
26.10.2015, Libor Laža

6. srpen 2015, Dobroměřice, tůně severně, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27033 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.10.2015, Libor Laža

3. srpen 2015, Dobroměřice, Dobroměřický rybník, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27032 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
26.10.2015, Libor Laža

3. srpen 2015, Dobroměřice, Dobroměřický rybník, Louny, 5648b

Obrázky
Záznam 27031 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
26.10.2015, Libor Laža

15. červenec 2015, České Meziříčí, Zlatý potok, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 27030 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

15. červenec 2015, České Meziříčí, Zlatý potok, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 27029 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.10.2015, Libor Laža

11. červenec 2015, Černilov, rybník severně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 27028 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.10.2015, Libor Laža

11. červenec 2015, Černilov, rybník severně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 27027 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.10.2015, Libor Laža

11. červenec 2015, Černilov, rybník severně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 27022 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.10.2015, Libor Laža

11. červenec 2015, Černilov, rybník severně, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 27021 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27020 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27019 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27018 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27016 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27015 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Záznam 101 až 120 z 506  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text