CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10237 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 498  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  25
Obrázky
Záznam 23485 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
02.09.2014, Libor Laža

5. srpen 2014, Horní Poříčí, rybník Slatina, Strakonice, 6648d

Obrázky
Záznam 23484 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

10. srpen 2014, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 23481 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23480 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23479 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23478 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23477 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23476 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23475 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23474 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23473 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23472 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23471 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23470 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

6. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23469 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
02.09.2014, Libor Laža

4. srpen 2014, Sudoměř, Čejetice, rybník Nerabov, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 23468 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23467 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23466 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23465 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Obrázky
Záznam 23464 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.09.2014, Libor Laža

3. srpen 2014, Sedlíkovice, Čejetice, tůně severně, Strakonice, 6749b

Záznam 101 až 120 z 498  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text