CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10010 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 458  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  23
Záznam 22578 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
21.07.2014, Popelka Tomáš

3. srpen 1978, Svratka, Žďár nad Sázavou, 6262

Záznam 22577 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
21.07.2014, Popelka Tomáš

11. srpen 1977, Svídnice, Chrudim, 6160

Záznam 22576 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
21.07.2014, Popelka Tomáš

13. červenec 1979, Chleny, Rychnov nad Kněžnou, 5963

Záznam 22575 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
21.07.2014, Popelka Tomáš

3. srpen 1990, Bítov, Bítov-Kopaninky, Znojmo, 7060

Záznam 22574 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna
21.07.2014, Popelka Tomáš

8. srpen 1997, Bítov, Bítov-Kopaninky, Znojmo, 7060

Obrázky
Záznam 22460 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
20.07.2014, Jan Růžička

20. červenec 2014, Zlín, Řeka Dřevnice, 6771d

Záznam 22459 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
20.07.2014, Jan Růžička

20. červenec 2014, Zlín, Řeka Dřevnice, 6771d

Záznam 22458 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
20.07.2014, Jan Růžička

20. červenec 2014, Zlín, Řeka Dřevnice, 6771d

Obrázky
Záznam 22457 - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá
20.07.2014, Jan Růžička

20. červenec 2014, Zlín, Řeka Dřevnice, 6771d

Obrázky
Záznam 22456 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
20.07.2014, Jan Růžička

20. červenec 2014, Zlín, Řeka Dřevnice, 6771d

Obrázky
Záznam 22449 - Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní
20.07.2014, Jan Machala

20. červenec 2014, Všetuly, Holešov, Kroměříž

Obrázky
Záznam 22447 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22446 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22445 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22444 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22443 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22442 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 22441 - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
19.07.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Záznam 22440 - Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská
19.07.2014, Laštovica

19. červenec 2014, Vsetín, 6674c

Záznam 22439 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
19.07.2014, Ester Glocarová

červenec 2014, Tatenice, Ústí nad Orlicí, 6166a

Záznam 101 až 120 z 458  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text