CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (8901 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 442  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  23
Obrázky
Záznam 20363 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
22.02.2014, Libor Laža

22. červen 2013, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20362 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
22.02.2014, Libor Laža

22. červen 2013, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20361 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
22.02.2014, Libor Laža

22. červen 2013, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20360 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
22.02.2014, Libor Laža

22. červen 2013, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20359 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
22.02.2014, Libor Laža

28. červenec 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20358 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
22.02.2014, Libor Laža

26. květen 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20357 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
22.02.2014, Libor Laža

26. květen 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20356 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
22.02.2014, Libor Laža

4. srpen 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20355 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
22.02.2014, Libor Laža

24. červen 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20354 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
22.02.2014, Libor Laža

26. květen 2012, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20353 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
22.02.2014, Libor Laža

21. srpen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20352 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
22.02.2014, Libor Laža

2. říjen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20351 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
22.02.2014, Libor Laža

21. srpen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20350 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
22.02.2014, Libor Laža

24. srpen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20349 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
22.02.2014, Libor Laža

21. srpen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20348 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
22.02.2014, Libor Laža

21. srpen 2011, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 20347 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
22.02.2014, Libor Laža

3. červen 2011, Semechnice, Semechnický rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762b

Obrázky
Záznam 20346 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
22.02.2014, Libor Laža

23. červen 2010, Semechnice, Semechnický rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762b

Obrázky
Záznam 20345 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
22.02.2014, Libor Laža

31. červenec 2010, Semechnice, Semechnický rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762b

Obrázky
Záznam 20344 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
22.02.2014, Libor Laža

1. srpen 2010, Semechnice, Semechnický rybník, Rychnov nad Kněžnou, 5762b

Záznam 101 až 120 z 442  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text