CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10980 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 435  
[1] 2 3 4 5 6 ...  22
Obrázky
Záznam 25103 - Carabus ullrichii Germar, 1824 - střevlík Ullrichův
22.05.2015, Josef Moravec

19. květen 2015, Černá za Bory, Pardubice, Pardubice, 5960d

Obrázky
Záznam 25100 - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná
22.05.2015, Jan Baxa

22. květen 2015, Dubeč, Praha-Dubeč, retenční nádrž Slatina, Hlavní město Praha, 5953a

Obrázky
Záznam 25094 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
21.05.2015, Romana Plačková

18. červenec 2014, Bzenec, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 25093 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
21.05.2015, Romana Plačková

12. duben 2015, Mikulov, Břeclav, 7165d

Obrázky
Záznam 25091 - Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) - pýchavkovník červcový
21.05.2015, Romana Plačková

30. duben 2014, Hodonín, 7168b

Obrázky
Záznam 25084 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
20.05.2015, George Dvorsky

15. květen 2015, Dětřichov nad Bystřicí, Bruntál, 6270a

Záznam 25083 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
20.05.2015, Radek Holiš

19. květen 2015, Bylnice, Brumov-Bylnice, vodoteč Bylnička, Zlín, 6974a

Záznam 25082 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
20.05.2015, Radek Holiš

14. květen 2015, Střížovice, Bašnovský mokřad, Kroměříž, 6770d

Obrázky
Záznam 25081 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
19.05.2015, Libor Laža

18. květen 2015, České Meziříčí, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Obrázky
Záznam 25080 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
19.05.2015, Libor Laža

18. květen 2015, České Meziříčí, Rychnov nad Kněžnou, 5762a

Záznam 25072 - Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 - rak bahenní
19.05.2015, Jindřich Sedláček

červenec 2001, Praha 5, Soutok Berounky a Vltavy v Lahovicích, Hlavní město Praha, 6052a

Obrázky
Záznam 25067 - Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý
18.05.2015, Blanka Piewaková

květen 2015, Nový Hrádek, Louky pod Šibeníkem nad Novým Hrádkem,, Náchod, 5663b

Obrázky
Záznam 25066 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25065 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25064 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25063 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25062 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 25061 - Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Záznam 25060 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 25059 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
18.05.2015, Denis Matthey

18. květen 2015, Břežany II, rybník / mokřad, Kolín, 5954b

 
Záznam 1 až 20 z 435  
[1] 2 3 4 5 6 ...  22

Nastavení

nebo zadejte nový text