CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10842 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 370  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Obrázky
Záznam 24565 - Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) - žlabatka růžová
28.02.2015, Jan Richtr

28. únor 2015, Svitavy, polní cesta, 6264b

Obrázky
Záznam 24557 - Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá
24.02.2015, Jiří Folovský

22. červenec 2014, Bílčice, kamenolom Bílčice, Bruntál, 6171a

Záznam 24554 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
24.02.2015, František Doubek

29. červenec 2014, Sudovo Hlavno, Písník, Mladá Boleslav, 5754a

Obrázky
Záznam 24547 - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá
21.02.2015, Jan Losík

7. červenec 2012, Město Libavá, Libavá, VÚ Libavá - cvičiště Anenský vrch, Olomouc, 6271c

Obrázky
Záznam 24538 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
15.02.2015, Miloš Váša

27. srpen 2014, Svatava, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 24537 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
15.02.2015, Miloš Váša

20. srpen 2014, Svatava, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 24530 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
12.02.2015, Libor Laža

2014, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 24529 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
12.02.2015, Libor Laža

2014, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 24528 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
12.02.2015, Libor Laža

2014, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 24527 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
12.02.2015, Libor Laža

2014, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 24526 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 24525 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 24524 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 24523 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 24522 - Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 24521 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
12.02.2015, Libor Laža

7. září 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Záznam 24520 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
12.02.2015, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 24519 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
12.02.2015, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 24518 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
12.02.2015, Libor Laža

6. srpen 2014, Cehnice, rybník Berník, Strakonice, 6750c

Obrázky
Záznam 24517 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
12.02.2015, George Dvorsky

11. červen 2011, Čechy pod Kosířem, Zámecký park, Prostějov, 6468c

 
Záznam 1 až 20 z 370  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nastavení

nebo zadejte nový text