CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (11885 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 429  
[1] 2 3 4 5 6 ...  22
Záznam 26586 - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Záznam 26585 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Záznam 26584 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
01.09.2015, Stanislav Švaček ml.

31. srpen 2015, Lomnice, Výsypka, Sokolov, 5741d

Obrázky
Záznam 26583 - Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) - vážka podhorní
01.09.2015, Jana Pavluková

30. srpen 2015, Dyjákovice, Strouha, tekoucí z rybníka v Dyjákovicích, Znojmo, 7263b

Obrázky
Záznam 26580 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26579 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26578 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26577 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 26576 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26575 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26574 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26573 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Záznam 26572 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
01.09.2015, Denis Matthey

1. září 2015, Břežany II, rybník, mokřád, Kolín, 5954b

Obrázky
Záznam 26563 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
01.09.2015, Josef Krampla

29. srpen 2015, Bouzov, Olomouc, 6267c

Obrázky
Záznam 26555 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
31.08.2015, Karel Randák

16. květen 2015, Nasavrky, VČELAŘSKÉ ARBORETUM, Chrudim, 6160d

Záznam 26553 - Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní
31.08.2015, Karel Randák

31. srpen 2015, Liberec, Perštýn, 5256a

Obrázky
Záznam 26552 - Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový
31.08.2015, Karel Randák

16. květen 2015, Nasavrky, VČELAŘSKÉ ARBORETUM Nasavrky, Chrudim, 6160d

Záznam 26551 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
31.08.2015, Karel Randák

29. červen 2015, Strakonice, břeh řeky Otavy mezi Katovicemi a Strakonicemi, 6749a

Obrázky
Záznam 26550 - Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý
31.08.2015, Zdeněk Hyan

23. srpen 2015, Veselá, Soukromá zahrada, Rokycany, 6347b

Obrázky
Záznam 26543 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
31.08.2015, Richard Mittner

2015, Třebíč, 6860

 
Záznam 1 až 20 z 429  
[1] 2 3 4 5 6 ...  22

Nastavení

nebo zadejte nový text