CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10419 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 476  
[1] 2 3 4 5 6 ...  24
Obrázky
Záznam 23981 - Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - kozlíček hnědý
21.10.2014, Václav John

13. duben 2009, Čelechovice na Hané, stepní trávník jižně od NPP Státní lom, Prostějov, 6468d

Obrázky
Záznam 23980 - Dorcadion pedestre (Poda, 1761) - kozlíček písečný
21.10.2014, Václav John

12. duben 2009, Pouzdřany, Pouzdřany, okraj vinice, Břeclav, 7065d

Obrázky
Záznam 23979 - Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - kozlíček hnědý
21.10.2014, Václav John

23. květen 2009, Milovice, CHKO Pálava, Milovice (polní cesta), Břeclav, 7166a

Obrázky
Záznam 23978 - Dorcadion pedestre (Poda, 1761) - kozlíček písečný
21.10.2014, Václav John

23. květen 2009, Milovice, CHKO Pálava, Milovice (polní cesta), Břeclav, 7166a

Obrázky
Záznam 23977 - Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná
21.10.2014, Václav John

18. říjen 2014, Sedlec, PP Skalky u Sedlece, Břeclav, 7266a

Obrázky
Záznam 23976 - Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Vracov, Hlinický potok, Hodonín, 7069a

Obrázky
Záznam 23975 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Vracov, Hlinický potok, Hodonín, 7069a

Obrázky
Záznam 23974 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, strouha nad obcí, Hodonín, 7068d

Obrázky
Záznam 23973 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, statek, Hodonín, 7069c

Obrázky
Záznam 23972 - Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, statek, Hodonín, 7069c

Obrázky
Záznam 23970 - Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Rohatec, vodárenské zařízení, Hodonín, 7169a

Obrázky
Záznam 23969 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Rohatec, vodárenské zařízení, Hodonín, 7169a

Obrázky
Záznam 23968 - Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Rohatec, vlakové nádraží, Hodonín, 7169a

Obrázky
Záznam 23960 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
20.10.2014, Jan Dušek

18. říjen 2014, Mikulov, kamenolom na Sv. kopečku, Břeclav, 7165d

Obrázky
Záznam 23950 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
19.10.2014, Václav John

18. říjen 2014, Sedlec, PP Skalky u Sedlece, Břeclav, 7266a

Obrázky
Záznam 23949 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
19.10.2014, Václav John

18. říjen 2014, Tvarožná Lhota, louka asi 200 metrů západně od NPR Čertoryje, Hodonín, 7170a

Obrázky
Záznam 23941 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
18.10.2014, Miloš Váša

30. červenec 2013, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 23940 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
18.10.2014, Miloš Váša

15. červenec 2013, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 23939 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
18.10.2014, Miloš Váša

9. červen 2013, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 23938 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
18.10.2014, Miloš Váša

23. červen 2012, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

 
Záznam 1 až 20 z 476  
[1] 2 3 4 5 6 ...  24

Nastavení

nebo zadejte nový text