CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10423 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 486  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25
Obrázky
Záznam 24001 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
25.10.2014, Miloš Váša

18. srpen 2013, Dolní Rychnov, Horní rybník, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 24000 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
25.10.2014, Miloš Váša

18. srpen 2013, Dolní Rychnov, Horní rybník, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23999 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
25.10.2014, Miloš Váša

18. srpen 2013, Dolní Rychnov, Horní rybník, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23998 - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
25.10.2014, Miloš Váša

18. srpen 2013, Dolní Rychnov, Horní rybník, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23997 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2014, Miloš Váša

18. srpen 2013, Dolní Rychnov, Horní rybník, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23996 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
25.10.2014, Miloš Váša

17. září 2014, Sokolov, Medard, 5841b

Obrázky
Záznam 23995 - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná
25.10.2014, Miloš Váša

17. září 2014, Sokolov, Medard, 5841b

Obrázky
Záznam 23994 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2014, Miloš Váša

21. červenec 2013, Lomnice, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23993 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
25.10.2014, Miloš Váša

21. červenec 2013, Lomnice, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23992 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
25.10.2014, Miloš Váša

21. červenec 2013, Lomnice, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23991 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
25.10.2014, Miloš Váša

2. srpen 2013, Lomnice, bez názvu, Sokolov, 5841b

Obrázky
Záznam 23986 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
23.10.2014, Miloš Váša

19. červenec 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Obrázky
Záznam 23985 - Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko kopovité
23.10.2014, Miloš Váša

10. červen 2014, Lítov, Habartov, bez názvu, Sokolov, 5841a

Záznam 23983 - Pectinatella magnifica Leidy, 1851 - bochnatka americká
23.10.2014, Josef Rajchard

23. říjen 2014, Nová Bystřice, rybník Blanko, Jindřichův Hradec, 6956c

Obrázky
Záznam 23977 - Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná
21.10.2014, Václav John

18. říjen 2014, Sedlec, PP Skalky u Sedlece, Břeclav, 7266a

Obrázky
Záznam 23976 - Xerolenta obvia (Menke, 1828) - suchomilka obecná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Vracov, Hlinický potok, Hodonín, 7069a

Obrázky
Záznam 23975 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Vracov, Hlinický potok, Hodonín, 7069a

Obrázky
Záznam 23974 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, strouha nad obcí, Hodonín, 7068d

Obrázky
Záznam 23973 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, statek, Hodonín, 7069c

Obrázky
Záznam 23972 - Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná
20.10.2014, Petr Červenka

11. říjen 2014, Ratíškovice, statek, Hodonín, 7069c

 
Záznam 1 až 20 z 486  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text