CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (8904 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 441  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23
Záznam 21123 - denticollis rubens
14.04.2014, Daniel Šmidrkal

13. duben 2014, Raspenava, Břeh jezírka v Resselově lomu, Liberec, 5156

Záznam 21120 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
14.04.2014, Pavlína Peřinková

22. červenec 2013, Pozďatín, rybník Maršovec, Třebíč, 6762c

Záznam 21119 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

22. červenec 2013, Pozďatín, rybník Maršovec, Třebíč, 6762c

Záznam 21118 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

22. červenec 2013, Pozďatín, rybník Maršovec, Třebíč, 6762c

Záznam 21117 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

22. červenec 2013, Pozďatín, rybník Maršovec, Třebíč, 6762c

Záznam 21116 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

22. červenec 2013, Pozďatín, rybník Maršovec, Třebíč, 6762c

Záznam 21115 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21114 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21113 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21112 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21111 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21110 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, rybník Hrachovec, Třebíč, 6761d

Záznam 21109 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21108 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21107 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21106 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21105 - Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21104 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
14.04.2014, Pavlína Peřinková

19. červenec 2013, Ptáčov, Starý ptáčovský rybník, Třebíč, 6761d

Záznam 21103 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
14.04.2014, Pavlína Peřinková

18. červen 2013, Ketkovice, vyhlídka Panorama, Brno - venkov, 6863d

Záznam 21102 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
14.04.2014, Pavlína Peřinková

14. červen 2013, Šemíkovice, Třebíč, 6962d

 
Záznam 1 až 20 z 441  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text