CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10241 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 503  
[1] 2 3 4 5 6 ...  26
Obrázky
Záznam 23688 - Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) - zlatohlávek skvostný
18.09.2014, Jan Richtr

17. září 2014, Svitavy, Milady Horákové, 6264b

Obrázky
Záznam 23683 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
17.09.2014, Radim Konečný

10. září 2014, Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Zahrádka chatové osady., Opava, 6173c

Záznam 23682 - Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) - modrásek bahenní
17.09.2014, Josef Moravec

10. srpen 2014, Kraskov, Seč, vzdušná strana hráze rybníka Horní Peklo, Chrudim, 6159b

Záznam 23681 - Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý
17.09.2014, Josef Moravec

16. září 2014, Semín, Pardubice, 5959a

Obrázky
Záznam 23680 - Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) - lesák rumělkový
17.09.2014, Josef Moravec

16. září 2014, Semín, Pardubice, 5959a

Záznam 23679 - Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká
16.09.2014, Jiří Stonawski

16. září 2014, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, Přemyslova ulice, Hradec Králové, 5861a

Obrázky
Záznam 23678 - Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková
16.09.2014, Miloš Váša

16. září 2014, Sokolov, bez jména, 5841b

Záznam 23677 - Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká
16.09.2014, Kotlánová

16. září 2014, Blansko

Záznam 23670 - Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská
15.09.2014, Jiří Beneš

27. červenec 2014, Opava, Opava-předměstí, 6073c

Obrázky
Záznam 23665 - Sphingidae Latreille, 1802 - lišajovití
15.09.2014, Jaroslav Šťastný

15. září 2014, Křížany, Světlá pod Ještědem, Liberec, 5255d

Obrázky
Záznam 23655 - Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 - vroubenka americká
13.09.2014, Jan Pláteník

2014, Hlavní město Praha, 5952

Obrázky
Záznam 23646 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
11.09.2014, Martin Dostál

10. září 2014, Určice, Prostějov, 6568c

Záznam 23640 - Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá
09.09.2014, David Jeništa

7. září 2014, Kladno, Podprůhon, 5850d

Záznam 23629 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
09.09.2014, Jan Michalička

9. srpen 2014, Tovačov 2 - Annín, Tovačov, Přerov, 6569d

Záznam 23610 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23609 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23608 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23607 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23606 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

Záznam 23605 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
08.09.2014, Denis Matthey

8. září 2014, Břežany II, Kolín, 5954b

 
Záznam 1 až 20 z 503  
[1] 2 3 4 5 6 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text