CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13256 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 1369  
[1] 2 3 4 5 6 ...  69
Záznam 31265 - Harmonia axyridis (Pallas, 1773) - slunéčko východní
18.02.2017, Jiri Marek

18. únor 2017, Kardašova Řečice, Kardasova Recice, Jindřichův Hradec, 6855a

Obrázky
Záznam 31262 - Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá
17.02.2017, Jiří Máca

25. červenec 2008, Brno-Vinohrady, Brno-město, 6766c

Záznam 31236 - Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) - cvrčivec révový
07.02.2017, Jan Raška

2016, Břeclav, 7065

Obrázky
Záznam 31231 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
03.02.2017, Libor Laža

29. září 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31230 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
03.02.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31229 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
03.02.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31228 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
03.02.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31227 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
03.02.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31226 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
03.02.2017, Libor Laža

4. srpen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31225 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31224 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
03.02.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31223 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
03.02.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31222 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
03.02.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31221 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31220 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31219 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
03.02.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Výrava, Malostranský potok, Hradec Králové, 5761b

Obrázky
Záznam 31218 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
03.02.2017, Libor Laža

12. srpen 2016, Velké Bílovice, Břeclav, 7167d

Obrázky
Záznam 31217 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

Obrázky
Záznam 31216 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

Obrázky
Záznam 31215 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
03.02.2017, Libor Laža

9. srpen 2016, Valtice, rybník Rendezvous, Břeclav, 7266d

 
Záznam 1 až 20 z 1369  
[1] 2 3 4 5 6 ...  69

Nastavení

nebo zadejte nový text