CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (9770 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 451  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23
Obrázky
Záznam 22763 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
23.07.2014, Jan Hátle

18. červenec 2014, Brno-Slatina, NPR Stránská skála, Brno-město, 6866a

Obrázky
Záznam 22762 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22761 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22760 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22759 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22758 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22757 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22756 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
23.07.2014, Libor Laža

18. červenec 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22755 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22754 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22753 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22752 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22751 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22750 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
23.07.2014, Libor Laža

22. červen 2014, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 22748 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 22747 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 22746 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 22745 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 22744 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

Obrázky
Záznam 22743 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
23.07.2014, Libor Laža

2014, Rychnov nad Kněžnou, 5762

 
Záznam 1 až 20 z 451  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text