CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (9842 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 482  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25
Obrázky
Záznam 22924 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
31.07.2014, Jan Zima

24. červenec 2014, Soběslav, ulice Na Jezárkách, Tábor, 6754a

Záznam 22906 - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - křižák pruhovaný
31.07.2014, Kristýna Jašková

20. červenec 2014, Horní Lhotice, Kralice nad Oslavou, Jedinci se nacházeli v areálu zahradnictví, Třebíč, 6763c

Záznam 22905 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
31.07.2014, Kristýna Jašková

22. červenec 2014, Horní Lhotice, Kralice nad Oslavou, Jedinec se pohyboval v areálu zahradnictví během celého dne, Třebíč, 6763c

Záznam 22904 - Lepidoptera Linnaeus, 1758 - motýli
31.07.2014, Kristýna Jašková

23. červenec 2014, Horní Lhotice, Kralice nad Oslavou, V areálu zahradnictví, Třebíč, 6763c

Obrázky
Záznam 22903 - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný
31.07.2014, Jiří Rejl

2014, Chrudim, 6159

Záznam 22887 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
29.07.2014, Jan Dušek

29. červenec 2014, Přibyslav, PR Peklo, Náchod, 5663a

Obrázky
Záznam 22881 - Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní
29.07.2014, Anežka Pavlíková

16. červenec 2014, Mikulůvka, 49°25'2.211"N, 17°56'53.261"E, Vsetín, 6573d

Obrázky
Záznam 22877 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22876 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22875 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22874 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22873 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22872 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22871 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22870 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22869 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, Přírodní park Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22868 - Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22867 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22866 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 22865 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
29.07.2014, Libor Laža

25. červenec 2014, Týniště nad Orlicí, PR U Houkvice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

 
Záznam 1 až 20 z 482  
[1] 2 3 4 5 6 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text