CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (9830 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 1 až 20 z 454  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23
Obrázky
Záznam 22832 - Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - saranče vrzavá
26.07.2014, Filip Lysák

26. červenec 2014, Hluboké, Dalečín, PP Ostražka, Žďár nad Sázavou, 6463b

Záznam 22829 - Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - drvodělka fialová
25.07.2014, Martina Lišková

23. červenec 2014, Stod, Plzeň-jih, 6344d

Obrázky
Záznam 22825 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22824 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22823 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22822 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22821 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22820 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22819 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Slavětín nad Metují, Tuří rybník, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22818 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22817 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22816 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22815 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22814 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22813 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22812 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
24.07.2014, Libor Laža

10. květen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22811 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22810 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22809 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22808 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

 
Záznam 1 až 20 z 454  
[1] 2 3 4 5 6 ...  23

Nastavení

nebo zadejte nový text