CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (7620 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 183  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
Záznam 29765 - Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený
26.08.2016, Ondřej Kleger

23. srpen 2016, Slatina, Slatinský rybník, Svitavy, 6365d

Obrázky
Záznam 29764 - Rana arvalis Nilsson, 1842 - skokan ostronosý
26.08.2016, Ondřej Kleger

22. srpen 2016, Bělá u Jevíčka, Svitavy, 6365d

Obrázky
Záznam 29763 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
26.08.2016, Ondřej Kleger

22. srpen 2016, Březina, Vodní nádrž Březina, Svitavy, 6365b

Obrázky
Záznam 29762 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
26.08.2016, Ondřej Kleger

22. srpen 2016, Březina, Vodní nádrž Březina, Svitavy, 6365b

Záznam 29761 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
26.08.2016, Ondřej Kleger

25. srpen 2016, Bělá u Jevíčka, Svitavy, 6365d

Záznam 29760 - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená
26.08.2016, Ondřej Kleger

26. srpen 2016, Rychnov na Moravě, Svitavy, 6165d

Obrázky
Záznam 29743 - Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - užovka podplamatá
26.08.2016, Łukasz Nytra

2016, Brno-město, 6865

Záznam 29742 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
25.08.2016, Andrej Funk

29. červen 2016, Vrchlabí, okraj lesa u Vápenického potoka, Trutnov, 5459b

Záznam 29741 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
25.08.2016, Andrej Funk

6. červenec 2016, Škvorec, zahrada mezi Třebohosticemi a Škvorcem, Praha-východ, 5954c

Záznam 29740 - Pelophylax esculentus complex - zelení skokani
25.08.2016, Andrej Funk

9. červenec 2016, Praha - Dubeč, mokřadní tůň u retenční nádrže Slatina, Praha, 5953a

Záznam 29739 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
25.08.2016, Andrej Funk

15. červenec 2016, Praha 4, jezírko v parku Jezerka, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 29738 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
25.08.2016, Andrej Funk

15. červenec 2016, Praha 2, Botanická zahrada PřF UK Na Slupi, expoziční nádrže vodních rostlin, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 29737 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
25.08.2016, Andrej Funk

15. červenec 2016, Praha 2, Botanická zahrada PřF UK Na Slupi, expoziční nádrže vodních rostlin, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 29736 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
25.08.2016, Andrej Funk

16. červenec 2016, Stará Lysá, požární nádrž, Nymburk, 5754d

Záznam 29735 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
25.08.2016, Andrej Funk

16. červenec 2016, Stará Lysá, požární nádrž, Nymburk, 5754d

Záznam 29734 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
25.08.2016, Andrej Funk

16. červenec 2016, Stará Lysá, požární nádrž, Nymburk, 5754d

Záznam 29733 - Pelophylax esculentus complex - zelení skokani
25.08.2016, Andrej Funk

7. srpen 2016, České Budějovice, PR Vrbenské rybníky, 6952d

Záznam 29732 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
25.08.2016, Andrej Funk

7. srpen 2016, České Budějovice, PR Vrbenské rybníky, hráz rybníku Domin, 6952d

Záznam 29731 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
25.08.2016, Andrej Funk

14. srpen 2016, Škvorec, zahrada mezi Třebohosticemi a Škvorcem, Praha-východ, 5954c

Záznam 29671 - Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká
23.08.2016, Richard Knecht

2016, Brno-venkov, 6664

Záznam 21 až 40 z 183  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

Nastavení

nebo zadejte nový text