CZ EN
HLEDAT  

Statistika záznamů

Vědecká synonyma

<< Statistika záznamů

Záznamy (texty, obrázky atd.) vytvořené autorem: Ondřej Zicha

Nastavení

   
nebo zadejte nový text
 
Počet vybraných záznamů je příliš vysoký a funkce by mohla zpomalit server. Bude zobrazeno pouze 10000 z 265403 záznamů (bez řazení).
 
Záznam 1 až 50 z 10000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  200
DatumUživatelTaxonJméno
30.09.2001 22:00:47 Ondřej ZichaCarabus clatratus - střevlík mřížkovaný = Carabus clathratus Linnaeus, 1761
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaLissotriton vulgaris - čolek obecný = Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaIchthyosaura alpestris - čolek horský = Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaAlytidae - pestrankovití = Discoglossidae Günther, 1858
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaEpidalea calamita - ropucha krátkonohá = Bufo calamita Laurenti, 1768
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaBufotes viridis - ropucha zelená = Bufo viridis Laurenti, 1768
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaPelophylax lessonae - skokan krátkonohý = Rana lessonae Camerano, 1882
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaPelophylax esculentus - skokan zelený = Rana esculenta Linnaeus, 1758
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaPelophylax ridibundus - skokan skřehotavý = Rana ridibunda Pallas, 1771
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaTestudo horsfieldii - želva stepní = Testudo horsfieldi Gray, 1844
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaPodarcis tauricus - ještěrka trávní = Podarcis taurica (Pallas, 1814)
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaZamenis longissimus - užovka stromová = Elaphe longissima (Laurenti, 1768)
21.08.2002 21:05:31 Ondřej ZichaDolichophis jugularis - štíhlovka východní = Coluber jugularis Linnaeus, 1758
22.08.2002 17:08:19 Ondřej ZichaLissotriton montandoni - čolek karpatský = Triturus montandoni (Boulenger, 1880)
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaMygalomorphae - sklípkani = Orthognatha
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaAraneomorphae - dvouplicní = Labidognatha
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaDasumia carpatica - šestiočka karpatská = Dasumia carpathica (Kulczyński, 1882)
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaScytodes thoracica - lepovka jižní = Scytodes thoracia (Latreille, 1802)
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaEresus kollari - stepník rudý = Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaEratigena agrestis - pokoutník stepní = Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaEratigena atrica - pokoutník tmavý = Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaAllagelena gracilens - pokoutník štíhlý = Agelena gracilens C. L. Koch, 1841
17.09.2002 20:54:23 Ondřej ZichaInermocoelotes inermis - punčoškář lesní = Coelotes inermis (L. Koch, 1855)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaClubiona caerulescens - zápředník listový = Clubiona coerulescens L. Koch, 1867
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaCivizelotes caucasius - skálovka kavkazská = Zelotes caucasicus (L. Koch, 1866)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaZelotes segrex - skálovka vydělená = Zelotes declinans (Kulczyński, 1897)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaCivizelotes pygmaeus - skálovka trpasličí = Zelotes pygmaeus Miller, 1943
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaKishidaia conspicua - skálovka svinující = Poecilochroa conspicua (L. Koch, 1866)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaSagana rutilans - zápředka hnědá = Liocranum rutilans (Thorell, 1875)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaLiocranoeca striata - zápředka vlhkomilná = Agraecina striata (Kulczyński, 1882)
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaScotina palliardii - zápředka Palliardiho = Scotina palliardi
17.09.2002 20:54:24 Ondřej ZichaCetonana - hlavoun = Ceto Simon, 1874
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaPiratula hygrophila - slíďák vlhkomilný = Pirata hygrophilus Thorell, 1872
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaPiratula knorri - slíďák pobřežní = Pirata knorri (Scopoli, 1763)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaPiratula latitans - slíďák malý = Pirata latitans (Blackwall, 1841)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaArctosa - slíďák = Tricca Simon, 1889
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaArctosa lutetiana - slíďák lesostepní = Tricca lutetiana (Simon, 1876)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaCozyptila blackwalli - běžník Blackwallův = Ozyptila blackwalli Simon, 1875
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaEbrechtella tricuspidata - běžník listový = Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaSparassidae - maloočkovití = Heteropodidae
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaAsianellus festivus - skákavka teplomilná = Phlegra festiva (C. L. Koch, 1834)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaPhlegra cinereofasciata - skákavka šedopruhá = Phlegra fuscipes Kulczyński in Chyzer & Kulczyński, 1891
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaSibianor aurocinctus - skákavka tlustonohá = Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaMendoza canestrinii - skákavka Canestriniho = Marpissa canestrinii Ninni, 1868
17.09.2002 20:54:25 Ondřej ZichaAfraflacilla epiblemoides - skákavka dubová = Pseudicius epiblemoides Chyzer, 1891
17.09.2002 20:58:19 Ondřej ZichaParasteatoda lunata - snovačka hajní = Achaearanea lunata (Clerck, 1757)
17.09.2002 20:58:19 Ondřej ZichaOhlertidion ohlerti - snovačka rašeliništní = Achaearanea ohlerti (Thorell, 1870)
17.09.2002 20:58:19 Ondřej ZichaCryptachaea riparia - snovačka břehová = Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)
17.09.2002 20:58:19 Ondřej ZichaParasteatoda simulans - snovačka šálivá = Achaearanea simulans (Thorell, 1875)
17.09.2002 20:58:19 Ondřej ZichaParasteatoda tepidariorum - snovačka skleníková = Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)
 
Záznam 1 až 50 z 10000  
[1] 2 3 4 5 6 ...  200