CZ EN
HLEDAT  
800x600 | 1024x768

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.

Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

Více o BioLibu >>


Ve spolupráci s Národním muzeem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností a Muzeem přírody Český ráj mapujeme na BioLibu savce, obojživelníky, plazy a vybrané druhy ryb a bezobratlých živočichů. Zapojit se můžete i Vy.

Mapování výskytu savců v ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Mapování výskytu ryb v ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých v ČR 

Více >


Novinky

14.01.2017 11:50:24

Upravili jsme zobrazení fotografií na profilu druhů tak, že pokud jsou mezi nimi například obrázky mláďat, hnízd, larev, vajíček, koster, plodů, kůry a podobně, nezobrazí se pouze prvních devět fotografií, ale od každého vybraného hesla další tři navíc. Na funkci se můžete podívat třeba na profilech ježka západního, otakárka fenyklového či borovice lesní.

Více >

12.09.2014 22:52:28

Přečtěte si na internetových stránkách časopisu Vesmír článek o historii BioLibu a o tom, jak funguje (či nefunguje): BioLib.cz – encyklopedie života, na které se můžete podílet i vy

Novinky >>

Obrázek dne

Počet záznamů v databázi

Taxony:1177318
Druhy:884341
Vědecké názvy:463502
Národní názvy:361724
Obrázky:302818
Hesla ve slovníku:5295

Kde začít?

Tipy - Jak omezit BioLib jen na určitou taxonomickou skupinu

Pokud Vás zajímají třeba jen rostliny či jen živočichové, nebo i nějaká užší skupina, máte možnost omezit některé funkce BioLibu (jako třeba vyhledávání) jen pro zvolenou skupinu - například při hledání zobrazovat pouze nalezené rostliny.

Omezení taxonem je možné nastavit ve funkci Nastavení. Takto omezíte funkce globálně, BioLib si bude po dobu Vaší návštěvy pamatovat nastavení. Řadu funkcí lze omezovat i lokálně, při opuštění funkce BioLib filtr zapomene.

Více >

Více tipů >>

Stručné zprávy o změnách

Ondřej Zicha   [14.01.2017 11:35:01]

Usnadnění práce s citacemi pro správce

Správci, kteří doplňují taxonomická data, synonyma, národní jména, checklistové údaje atp. podle nějakého konkrétního zdroje, mají nyní možnost si tento záznam z databáze odkazů a literatury nastavit jako "zdroj pro práci", což jim umožní při přidávání citací tento zdroj ve formulářích automaticky použít.


Pro ruční přidávání citací to představuje velké zjednodušení práce. V případě, že se pracuje s nějakým rozsáhlým zdrojem, je ale stále lepší data přepsat do tabulky a importovat včetně citací přímo do BioLibu, viz nápověda Soubory pro import taxonomických dat.
Ondřej Zicha   [14.01.2017 11:28:32]

Změna formátování vědeckých jmen

V kurzívě se nyní zobrazují jen latinská jména rodů, druhů a nižších taxonomických kategorií. Tímto se nám podařilo vyřešit jeden starý "dluh" stran správného zápisu vědeckých jmen.


Kurzíva se nyní nepoužívá ani u jmen kultivarů a ras (jsou-li zapsaná v uvozovkách) a jsou z ní vyjmuty i zkratky jako "subsp." (poddruhové jméno u rostlin a hub), var., f. (variety, formy) a další. Protože kvůli tomu bylo nutné přepsat kód na několika stech místech, trochu nám trvalo, než jsme tuto ostudu napravili. Pokud byste našli případ, kde se jméno stále formátuje chybně, dejte nám prosím vědět.
Ondřej Zicha   [24.07.2016 21:12:32]

Specifikace potravních vztahů

U mezidruhových vztahů lze nyní specifikovat, zda se např. potravní vztahy týkají pouze larválního stádia či pouze dospělce. V některých případech se totiž larva může živit jinou rostlinou než dospělec.

Nové záznamy  |  Podrobná historie změn >>Uživatel
Přihlašovací jméno
 
Heslo