CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Ověřování determinací

CZ   EN  
U fotografií v galerii se nedá jednoduše poznat, zda autor determinace (určení) fotografie příslušné oblasti rozumí, zda po něm někdo determinaci kontroloval atd. Proto vznikla funkce "Ověřování determinací".

Pomocí této funkce mohou uživatelé kontrolovat cizí determinace a v případě, že považují determinaci za správnou (nebo alespoň pravděpodonou), mohou své jméno připsat do seznamu uživatelů, kteří determinaci prohlíželi, a upřesnit svůj názor na ni. Volba "jistá" se používá v případě, že podle uživatele nemůže dojít k záměně druhu (třeba i při přihlédnutí na údaje o lokalitě). Volba "pravděpodobná" slouží pro označení případu, kdy vše nasvědčuje tomu, že je determinace správná, například že zaměnitelné druhy nejsou z lokality známy nebo jsou daleko vzácnější atp. "Nejistá" je potom taková determinace, kde nelze podle fotografie potvrdit ani vyvrátit, zda se skutečně jedná o uvedený druh. Řadu fotografií nelze bezpečně determinovat, protože buď nezachycují znaky, které druhy odlišují, nebo lze dokonce druh zjistit pouze zkoumáním exempláře odborníkem. Nicméně i takové fotografie mají pro BioLib alespoň ilustraci hodnotu a proto mají volby "pravděpodobná" a "nejistá" určitý smysl, zejména pokud takto fotografie označí odborník.

Někteří uživatelé jsou v BioLibu označení jako specialisté na určité taxonomické skupiny. Jejich názory jsou v přehledech graficky odlišeny. Pokud se považujete za odborníka na nějakou skupinu, neváhejte kontaktovat správce, který váš účet označí (již přidaná ověření se odliší automaticky). Za specialistu se dá podle našich měřítek považovat kdokoliv, kdo se příslušné skupině nějaký čas věnuje a je schopný si uvědomit rizika možných záměn podobně vypadajících druhů. Názory odborníků věnujících se určité skupině profesionálně budou mít pro nás samozřejmě větší váhu.

To, že determinaci někdo ověří, ještě nemusí znamenat, že je determinace správně. Ovšem seznam uživatelů a označení specialistů a odborníků na příslušnou taxonomickou oblast může autorovi fotografie, správcům galerie i ostatním uživatelům dost pomoct.

POZOR! Používejte formulář pouze tehdy, pokud druh znáte a víte že ho nelze s ničím zaměnit, nebo je záměna nepravděpodobná. Ověřování determinací není pouhé "hlasování" o tom jestli s determinací souhlasíte či nikoliv - přidáním souhlasu s determinací prohlašujete, že jste determinaci zkontrolovali a shledali jste ji správnou (nebo při nejmenším nevyvratitelnou).

V budoucnu bude tato funkce zároveň využita k tomu, aby měl odborník přehled které fotografie kontroloval a které zatím ne a aby dostal zprávu, pokud se determinace změní.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře