CZ EN
HLEDAT  

Články

Tento modul je zatím spíše testovací, chybí zde možnost zakládat vlastní články. Pokud byste chtěli nějakým článkem přispět, kontaktujte administrátory BioLibu. Své dotazy a nápady můžete psát do diskuzní místnosti Články.

Nejnovější

V posledních několika letech se v zahraničních sdělovacích prostředcích, ale i v dokumentech z produkce Discovery Science, začalo hovořit o podivných hroudách gelu zvaných star jelly, nacházených na loukách ve Velké Británii. Na první pohled by se mohlo zdát, že se s tímto fenoménem u nás nesetkáme. Jak se však ukazuje, opak je pravdou.

Předmětem mapování jsou ohrožené druhy ryb dle Červeného seznamu ryb a mihulí ČR a vybrané druhy invazních ryb představující určité nebezpečí pro původní druhy ryb a obojživelníků. Mapování probíhá za spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Muzea přírody Český ráj.

Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte v soutěži "Vyfoť mě!". Témata (kategorie) pro letošní rok jsou: 1) obojživelník roku 2011, čolek obecný, 2) plaz roku 2011, užovka obojková 3) vyfoť želvu, než ti uteče 4) ostatní obojživelníci a plazi.

CZ 24.01.2010, Milan Řezáč, Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení entomologie
Mapování výskytu vybraných pavoukovců

V rámci mapování výskytu bezobratlých v České republice se za spolupráce s Českou arachnologickou společností mapují vybrané druhy pavoukovců. Článek popisuje mapované druhy a důvody jejich mapování.

Tvorba názvů rostlin se řídí Mezinárodním kódem botanické nomenklatury (International code of botanical nomenclature – ICBN). Kód vznikl proto, aby usnadnil dorozumívání mezi vědci, zabránil zbytečné tvorbě nových jmen pro již pojmenované taxony a ulehčil orientaci v systému. Ve článku se můžete dočíst o základních pravidlech, jimiž je třeba se v botanické nomenklatuře řídit.

Zapojte se do projektu "Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech" a pomožte vytvořit seznam druhů živočichů i rostlin, které jsou charakteristické pro tuto oblast.

Biolib se zapojuje do celorepublikové dokumentárně-osvětové soutěže věnované problematice invazních druhů.

Součástí mapování výskytu bezobratlých v České republice je i mapování nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis). V ČR se vyskytují dva poddruhy nosorožíka, přičemž je možné, že sem zasahují další dva poddruhy. Článek popisuje jak tyto poddruhy rozlišit.

V rámci spolupráce na problematice invazí v naší přírodě Biolib přináší informaci o filmové tvorbě a záměrech do budoucna.

Invazní druhy vyžadují pozornost, kterou nelze omezovat jen na již masově rozšířené problematické druhy či na hledisko ryze vědecké. Díky ČSOP JARO Jaroměř a spolupráci s dalšími servery či médii, včetně BioLibu, by se měl problém rozhýbat. Idea je spojení vědců, úředníků, ochránců přírody, zájmových skupin spojených s hospodářskými i volnočasovými aktivitami (zahradníci, lesníci, včelaři ap.). Důležitá je fungující osvěta, změna odborného přístupu k některým dnes možná ještě ne zjevným a diskutovaným problémům a případné cílené přímé zásahy proti nežádoucím druhům.Články